Đang gửi...

Hạt sen

Giá bán Liên hệ

Thông tin chi tiết

Đặc điểm kỹ thuật hạt sen

Độ ẩm: 7,5 - 8 (%)

Phụ gia: ≤ 0,05% tối đa

Thiệt hại / đổi màu: ≤ 0,2% tối đa

Phá vỡ hạt: ≤ 3% tối đa

Giảm nhiễm xạ: ≤ 0,05% tối đa

Các hạt đồng nhất: ≥ 90% tối đa

Bề mặt trắng: ≥ 75% tối đa

Đóng gói: trong túi

Sản phẩm cùng loại
NGÔ

NGÔ

Liên hệ