Đang gửi...

Tuyển dụng

Tìm kiếm

Nhân viên pha chế

 • Số lượng: 05
 • Chức vụ: Nhân viên
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Ngày hết hạn: 31/12/2023
Xem chi tiết

Giám đốc ngành in

 • Số lượng: 01
 • Chức vụ: Giám đốc phát triển sản phẩm
 • Nơi làm việc: Khác
 • Ngày hết hạn: 30/06/2023
Xem chi tiết

Kế toán công nợ

 • Số lượng: 01
 • Chức vụ: Nhân viên
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Ngày hết hạn: 31/03/2023
Xem chi tiết

Trưởng phòng quản lý Dự án

 • Số lượng: 01
 • Chức vụ: Nhân viên
 • Ngày hết hạn: 30/03/2023
Xem chi tiết

Giám đốc điều hành khách sạn Hữu Nghị Minh Trung Bắc Giang

 • Số lượng: 01
 • Chức vụ: Giám đốc phát triển sản phẩm
 • Nơi làm việc: Khác
 • Ngày hết hạn: 30/06/2023
Xem chi tiết

Chuyên viên quản lý dự án

 • Số lượng: 1
 • Chức vụ: Nhân viên
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Ngày hết hạn: 30/04/2023
Xem chi tiết

Nộp đơn ứng tuyển

* Chỉ chấp nhận file jpg hoặc png, dung lượng < 500kb

* Chỉ chấp nhận file doc,docx hoặc pdf, dung lượng < 500kb