Đang gửi...

LỄ KHỞI CÔNG CHÙA NGỌC HOÀNG - THÔN ĐẠI LAI - XÃ ĐẠI LAI - HUYỆN GIA BÌNH - TỈNH BẮC NINH. 9-9-2019