Đang gửi...

Lĩnh vực hoạt động

01

Đầu tư dự án

Qua gần 10 năm phát triển, Minh Trung đã từng bước phát triển cả về quy mô,lĩnh vực hoạt động lẫn chất lượng sản phẩm – dịch vụ, nhận được sự tín nhiệm của các đối tác và đặc biệt là người tiêu dùng.

Xem chi tiết
02

Thực phẩm chế biến

Qua gần 10 năm phát triển, Minh Trung đã từng bước phát triển cả về quy mô,lĩnh vực hoạt động lẫn chất lượng sản phẩm – dịch vụ, nhận được sự tín nhiệm của các đối tác và đặc biệt là người tiêu dùng.

Xem chi tiết
03

Dịch vụ khách sạn nhà hàng - Dịch vụ nước sạch - dịch vụ bến xe

Qua gần 10 năm phát triển, Minh Trung đã từng bước phát triển cả về quy mô,lĩnh vực hoạt động lẫn chất lượng sản phẩm – dịch vụ, nhận được sự tín nhiệm của các đối tác và đặc biệt là người tiêu dùng.

Xem chi tiết
04

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU, QUAN HỆ QUỐC TẾ

Xem chi tiết
05

XUẤT NHẬP KHẨU LAO ĐỘNG

Xem chi tiết