Đang gửi...

Tuyển dụng

Tìm kiếm

Giám đốc bán hàng kênh siêu thị

 • Số lượng: 1
 • Chức vụ: Giám đốc phát triển sản phẩm
 • Nơi làm việc: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 • Ngày hết hạn: 31/05/2022
Xem chi tiết

Tuyển dụng: Chăm sóc khách hàng

 • Số lượng: 01
 • Chức vụ: Nhân viên
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Ngày hết hạn: 30/04/2022
Xem chi tiết

Chuyên viên M&A

 • Số lượng: 01
 • Chức vụ: Nhân viên
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Ngày hết hạn: 30/05/2022
Xem chi tiết

Tuyển dụng: Sale Xuất nhập khẩu

 • Số lượng: 02
 • Chức vụ: Nhân viên
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Ngày hết hạn: 29/04/2022
Xem chi tiết

Tuyển dụng Giám đốc bán hàng miền Trung/miền Nam

 • Số lượng: 02
 • Chức vụ: Giám đốc phát triển sản phẩm
 • Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, Khác
 • Ngày hết hạn: 31/08/2022
Xem chi tiết

Nhân viên dựng phim

 • Số lượng: 1
 • Chức vụ: Nhân viên
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Ngày hết hạn: 31/12/2021
Xem chi tiết

Nộp đơn ứng tuyển

* Chỉ chấp nhận file jpg hoặc png, dung lượng < 500kb

* Chỉ chấp nhận file doc,docx hoặc pdf, dung lượng < 500kb