Đang gửi...

Tuyển dụng

Tìm kiếm

Nhân viên Bán hàng Cháo Sen khu vực Thường Tín, Thanh Oai, Xuân Mai, Đông Anh

 • Số lượng: 10
 • Chức vụ: Nhân viên
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Ngày hết hạn: 07/02/2021
Xem chi tiết

Tuyển dụng Giám đốc Kinh doanh Phát triển thị trường Miền Trung, Miền Tây, Miền Nam và Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội

 • Số lượng: 01
 • Chức vụ: Giám đốc phát triển sản phẩm
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Ngày hết hạn: 07/02/2021
Xem chi tiết

Tuyển dụng: Giám đốc điều hành khách sạn Hữu Nghị Minh Trung Bắc Giang

 • Số lượng: 01
 • Chức vụ: Giám đốc phát triển sản phẩm
 • Nơi làm việc: Khác
 • Ngày hết hạn: 25/11/2019
Xem chi tiết

Tuyển dụng: Bán hàng Online

 • Số lượng: 01
 • Chức vụ: Nhân viên kinh doanh
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Ngày hết hạn: 24/11/2019
Xem chi tiết

Tuyển dụng: Sale Xuất nhập khẩu

 • Số lượng: 02
 • Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Ngày hết hạn: 19/11/2019
Xem chi tiết

Tuyển dụng: Kế toán tổng hợp, kế toán thuế

 • Số lượng: 02
 • Chức vụ: Nhân viên kinh doanh
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Ngày hết hạn: 18/11/2019
Xem chi tiết

Nộp đơn ứng tuyển

* Chỉ chấp nhận file jpg hoặc png, dung lượng < 500kb

* Chỉ chấp nhận file doc,docx hoặc pdf, dung lượng < 500kb