Đang gửi...

Tuyển dụng

Tìm kiếm

Tuyển dụng vị trí Chuyên gia lĩnh vực kinh doanh 1

 • Số lượng: 23
 • Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
 • Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh
 • Ngày hết hạn: 08/08/2019
Xem chi tiết

Tuyển dung: Chuyên viên đầu tư tài chính, cổ phần cổ phiếu

 • Số lượng: 5
 • Chức vụ: Nhân viên kinh doanh
 • Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khác
 • Ngày hết hạn: 18/07/2019
Xem chi tiết

Tuyển dụng:Giám đốc bán hàng ASM miền đông nam bộ

 • Chức vụ: Giám đốc phát triển sản phẩm
 • Nơi làm việc: Khác
 • Ngày hết hạn: 30/04/2019
Xem chi tiết

Tuyển dụng:Giám đốc bán hàng ASM miền tây nam bộ

 • Chức vụ: Giám đốc phát triển sản phẩm
 • Ngày hết hạn: 30/04/2019
Xem chi tiết

Nộp đơn ứng tuyển

* Chỉ chấp nhận file jpg hoặc png, dung lượng < 500kb

* Chỉ chấp nhận file doc,docx hoặc pdf, dung lượng < 500kb