Đang gửi...

CHÁO SEN BÁT BẢO MINH TRUNG - CHUỖI LIÊN KẾT TOÀN CẦU

24/07/2020

Sáng ngày 24/07/2020, đại diện Minh Trung Group tham dự Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển chuỗi giá trị bền vững.

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc Nguyễn Đắc Minh đã đưa ra nhận định sâu sắc về định hướng phát triển chuỗi giá trị bền vững của Minh Trung Group nói riêng, các nhân tố có thể hỗ trợ doanh nghiệp nói chung.