Đang gửi...

CHỦ TỊCH HĐQT NGUYỄN ĐẮC MINH LÀM VIỆC TẠI CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN THANH HÓA – MINH TRUNG GROUP – CHÁO SEN BÁT BẢO MINH TRUNG

17/10/2020

Sáng ngày 17/10/2020, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đắc Minh cùng đại diện nhà máy Cháo sen bát bảo Minh Trung đã có buổi làm việc với lãnh đạo địa phương và bà con nông dân tại cánh đồng mẫu lớn thôn Quan Phác – Xã Cẩm Vân – Huyện Cẩm Thủy – Thanh Hóa.

Bản ghi nhớ chương trình thử nghiệm cánh đồng mẫu lớn tại đây được ký kết vào ngày 05/09 /2020, thể hiện sự hỗ trợ tích cực và mối liên kết chặt chẽ của doanh nghiệp với người nông dân, từ đó thấy được vai trò rõ nét trong đảm bảo sự thành công của mô hình này: Doanh nghiệp là đơn vị cung ứng vật tư đầu vào, hỗ trợ về mặt kỹ thuật sản xuất, đồng thời bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người nông dân.

Chuyến thăm đạt được sự thống nhất cao giữa đường lối của Ban lãnh đạo Nhà máy Cháo sen bát bảo Minh Trung và đại diện Hợp tác xã, Hội nông dân và cán bộ địa phương. Với năng lực tài chính lớn mạnh của tập đoàn và vị thế của thương hiệu Cháo sen bát bảo trên thị trường, thời gian tới Minh Trung Group sẽ nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn liên kết cùng doanh nghiệp ở nhiều nơi trên cả nước.