Đang gửi...

Đại hội cổ đông thường niên 2020 - CÔNG TY CỔ PHẦN IN BÁO MINH TRUNG LÀO CAI

25/04/2020

Đại hội cổ đông thường niên 2020

Ngày 26/04/2020, tại số 045, đường Mường Than, phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần in Báo Minh Trung Lào Cai đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty Cổ phần in báo Minh Trung Lào Cai thành lập năm 2010 , giấy phép kinh doanh số 5300105098. Ngành nghề kinh doanh chính: In sách, báo, hóa đơn, biên lai và các ấn phẩm thuộc ngành in; xeo giấy và sản xuất bao bì các loại; dịch vụ vật tư kỹ thuật ngành in và bao bì giấy; kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành in, giấy, bao bì…

Các nội dung quan trọng được Đại Hội thông qua gồm:

  • Báo cáo của HĐQT năm 2019
  • Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025
  • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
  • Thông qua danh sách bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Về nhân sự, Đại hội đã thống nhất bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

  • Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Đắc Minh
  • Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Đức Phương và ông Nguyễn Văn Tuấn
  • Ban kiểm soát: Bà Đào Thị Hậu, Bà Phạm Thị Hương Giang và bà Dương Thị Thùy Trang

Kết quả bầu cử, Ông Nguyễn Đắc Minh được bầu là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

 

HĐQT và ban kiểm soát ra mắt Đại hội cổ đông

 Đại hội đã kết thúc thành công rực rỡ trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt và nụ cười nở trên môi của mỗi thành viên tại văn phòng, báo hiệu một nhiệm kỳ 2020-2025 khởi sắc.