Đang gửi...

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN IN BÁO NGHỆ AN - LẦN I NHIỆM KỲ 2021-2026

11/10/2021

Sáng ngày 09/10/2021, tại trụ sở số 58, đường Đào Tấn, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần in báo Nghệ An tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông, bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thực hiện Nghị định 126/20217/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; ngày 27/11/2020 Ủy Ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ra văn bản số: 4257/QĐ-UBND quyết định về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ I Công ty Cổ phần in báo Nghệ An diễn ra nhằm tiến hành chuyển đổi mô hình từ Công ty trách nhiệm hữu hạn thành Công ty Cổ phần. Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Trung Việt Nam vinh dự là cổ đông lớn nhất.

Đại hội bắt đầu lúc 8h30 sáng với sự có mặt đầy đủ của các cổ đông

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu  HĐQT và Ban kiểm soát

Về nhân sự, Đại hội đã thống nhất bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

  • Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Đắc Minh
  • Thành viên HĐQT: Ông Bùi Xuân Trịnh và bà Nguyễn Thị Kim Dung.
  • Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Hậu, Bà Bùi Thị Hồng và Chu Thị Như Ý; trong đó Bà Nguyễn Thị Hậu giữ chức danh Trưởng BKS
  •                                                           Các thành viên trong Ban kiểm soát ra mắt Đại hội đồng cổ đông
  • Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đắc Minh phát biểu tại cuộc họp

Đại hội Cổ đông lần thứ  I năm 2021 – Công ty Cổ phần in báo Nghệ An kết thúc thành công, đạt được sự thống nhất cao trong đường lối của Hội đồng quản trị, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Cuộc họp ĐHĐCĐ là bước tiến lớn của Công ty khi chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH MTV sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần. Đồng hành cùng Công ty Cổ phần in báo Nghệ An, Công ty Cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam với tư cách là Cổ đông lớn sẽ không ngừng nỗ lực thúc đẩy sự phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh từng bước vượt qua giai đoạn biến động của đại dịch Covid – 19, hướng tới mục tiêu đưa Công ty Cổ phần in báo Nghệ An trở thành một điểm sáng trong sự phát triển chung của tỉnh nhà.