Đang gửi...

Dự án trung tâm giao dịch thương mại

05/06/2019

Dự án đầu tư xây dựng: Trung tâm giao dịch thương mại, văn phòng làm việc Công ty TNHH Minh Trung

Địa điểm xây dựng: Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp Xã Song Mai – Bắc Giang

Quản lý thực hiện dự án: Công ty đầu tư phát triển công trình du lịch Detourpro

Việc đầu tư xây dựng Trung tâm giao dịch thương mại, Văn phòng làm việc Công ty TNHH Minh Trung tạo nên một không gian làm việc mới, khoa học và hợp lý đối với cán bộ công nhân viên của công ty.

Một trụ sở mới, khang trang và hiện đại góp phần tạo cho cảnh quan của Trung tâm thương mại dịch vụ đẹp thêm, nâng cao thương hiệu và khẳng định vị thế của Trung tâm giao dịch thương mại, Văn phòng làm việc Công ty TNHH Minh Trung.

Bởi vậy việc xây dựng trung tâm giao dịch thương mại, văn phòng làm việc công ty TNHH Minh Trung là cần thiết và đem lại hiệu quả mọi mặt của xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Bắc Giang.