Đang gửi...

MINH TRUNG GROUP SỞ HỮU & TÁI CẤU TRÚC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN MỚI

01/04/2021

Trải qua gần hai thập kỷ hình thành và phát triển, Minh Trung Group đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Trong những năm gần đây, Tập đoàn đã có sự bứt phá, vươn lên mạnh mẽ, thay đổi, sở hữu và tái cấu trúc hàng loạt đơn vị thành viên và công ty con giữa thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát gây bao khó khăn cho các doanh nghiệp.

Ngày 27/03/2021, Công ty Cổ phần KT&XD thủy lợi Kon Tum đã chính thức trở thành một trong những đơn vị thành viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Trung Việt Nam. Cũng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các thành viên bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Sự kiện đã đánh dấu thêm một mốc son vào chặng đường phát triển, thể hiện định hướng đúng đắn, tầm nhìn bao quát của người lãnh đạo cũng như nguồn lực tài chính vững mạnh của Minh Trung Group.

Hình ảnh tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27/03 vừa qua: