Đang gửi...

Công ty CP nước sạch Đô thị Tân Hưng Long An

28/08/2019

Minh Trung Công ty CP đô thị Tân Hưng Long An

Địa chỉ: Số 5, đường 30/4, Thị trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An.

Phó Giám đốc: Bà Bùi Thị Đương

ĐT: 0918634677

---------------------------------------------------------------------------------------------------------