Đang gửi...

Công ty CP Tư vấn Xây dựng An Giang

28/08/2019

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG AN GIANG

Địa Chỉ: 185 Trần Hưng Đạo - Phường Mỹ Bình - TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang

Phó Giám Đốc: Ông Vi Hoàng Yến

ĐT: 0916.814.055

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngành, nghề kinh doanh: hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết:

- Lập dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật

- Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu

- Giám sát thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật

- Khảo sát, đo đạc

- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp

- Thiết kế kết cấu công trình giao thông

- Thiết kế kết cấu công trình thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật

- Thiết kế kiến trúc quy hoạch: khu đô thị, điểm dân cư tập trung, tiểu thủ công nghiệp, các khu kinh tế, các khu hành chính cả quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội ngành