Đang gửi...

Nhà máy cháo sen bát bảo

28/08/2019

NHÀ MÁY CHÁO SEN BÁT BẢO

Địa chỉ: KCN Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình.

Phó Giám Đốc CN: Bà Nguyễn Thu Thủy 

ĐT: 0964.844.782

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------